Organizare

Componentele Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie

CICR

CICR este pazitorul Principiilor Fundamentale ale Miscarii si decide cu privire la recunoasterea Societatilor Nationale, daca acestea doresc sa devina componente ale Miscarii in mod oficial.

CICR actioneaza pentru dezvoltarea dreptului international umanitar, pentru a explica, difuza si promova Conventiile de la Geneva. Isi indeplineste obligatiile care ii revin conform acestor Conventii, asigura aplicarea acestora si promoveaza dezvoltarea lor viitoare, atunci cand acest lucru este necesar.

CICR este intermediar neutru intre beligeranti sau adversari, in cazul conflictelor armate internationale, conflictelor armate neinternationale si in caz de violente interne. CICR depune eforturi pentru a asigura protectie si asistenta victimelor civile sau militare ale unor astfel de conflicte.

In cazul conflictelor armate internationale sau neinternationale, actiunea umanitara a CICR este bazata pe Conventii si pe Protocoalele lor. De aceea, se spune ca mandatul specific a fost incredintat CICR de catre comunitatea statelor parti la aceste Conventii. In cazul violentelor interne, CICR actioneaza in baza dreptului sau de initiativa umanitara, stabilit in Statutul Miscarii.

http://www.cicr.org

Societatile Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (186 in 2006)

Societatile de Cruce Rosie si Semiluna Rosie sunt organizatii umanitare care exista in statele parti la Conventiile de la Geneva. Nicio tara nu poate avea mai mult de o Societate Nationala. Inainte ca o noua societate sa fie recunoscuta de CICR si de a deveni membra a Federatiei, ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii stricte.

Activitatile Societatilor Nationale

 • Pregatire pentru dezastre/conflicte
 • Infiintarea/managementul spitalelor
 • Prim ajutor
 • Pregatirea de surori si de lucratori in domeniul primului ajutor
 • Donarea de sange/recrutarea donatorilor
 • Sanatate publica
 • Asistarea batranilor si a handicapatilor
 • Ingrijirea copiilor
 • Programe de tineret
 • Difuzarea DIU, a PF si a idealurilor Miscarii
 • Promovarea valorilor umanitare

Federatia Internationala

Creata in 1919 si numita anterior Liga Societatilor de Cruce Rosie, a devenit, in 1991, „Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie”.

Ea ofera sprijin pentru activitatile umanitare desfasurate de Societatile Nationale in favoarea grupurilor vulnerabile si actioneaza ca purtator de cuvant si reprezentant international al acestora.

Ea sprijina Societatile Nationale si CICR in eforturile lor de a dezvolta si raspandi cunoasterea dreptului international umanitar si de a promova Principiile Fundamentale ale Miscarii.

www.ifrc.org

Statele parti la Conventiile de la Geneva

Pe durata Conferintei Internationale a Crucii Rosii si Semilunii Rosii, statele semnatare ale Conventiilor de la Geneva au reprezentanti care participa la discutii pe marginea problemelor legate de Miscare. Pana in ianuarie 2004, 191 de state semnasera Conventiile.

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania (SNCRR), fondata la 4 iulie 1876, este persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial, cu existenta nelimitata. Ea este organizata si functioneaza pe baza Legii de organizare si functionare a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, a Statutului propriu, precum si in conformitate cu Conventiile de la Geneva din 1949 si cu Protocoalele lor Aditionale din 1977, la care Romania a aderat.

SNCRR actioneaza in conformitate cu Principiile Fundamentale ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.

SNCRR este organizata dupa principiul teritorial si este alcatuita din:

 1. a) filiale judetene si filiale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti;
 2. b) subfiliale municipale, orasenesti si comunale.

Organele teritoriale de conducere ale Societatii Nationale de Cruce Rosie din

Romania sunt:

 1. adunarea generala;
 2. comitetele si birourile filialelor judetene si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti;
 3. comitetele si birourile subfilialelor municipale si orasenesti;
 4. comitetele subfilialelor comunale.

Citeste mai mult … http://www.crucearosie.ro/uploads/Legislatie/Regulament%20de%20aplicare%20a%20Statutului%20SNCRR%202009.pdf

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s